English Português Svenska

Workshops

Som pedagog är Paula mycket uppskattad, dels för sina stora kunskaper om brasilianska danser och dels för sin förmåga att förmedla dessa kunskaper och entusiasmera sina elever. Hon har sedan 1994 undervisat samba och andra brasilianska danstekniker för både professionella och amatörer, framför allt i Sverige men även utomlands.

Följande workshops kan bokas, kontakta oss gärna för mer information och prisuppgifter. Nivån på undervisningen anpassas till deltagarnas förutsättningar och önskemål.

Orixa Dance Movement
Orixa Dance Movement

Orixás kallas gudarna i den afro-brasilianska religionen Candomblé. På danslektioner, vid scenframträdanden och i andra icke-religiösa sammanhang, använder man sig ofta av Orixas danser, rytmer och gester, utan att följa de religiösa ritualerna och reglerna men med respekt för dess inneboende krafter och religiösa symbolik. Rörelsemönstret i Dança dos Orixás ligger till grund för och […]

Silvestre-teknik
Silvestre-teknik

Silvestre-teknik är en modern dansteknik med element från den afro-brasilianska mytologin som bas. Gudarna i mytologin kallas för Orixás och de har alla sina specifika rytmer, rörelser, gester och symboler. Dessa element kopplas i Silvestre-tekniken samman med naturens fyra element, med kroppens energicentran och med kroppens tre trianglar (som står för rötter, visualisering och projicering). […]

Afro-brasiliansk dans
Afro-brasiliansk dans

Afro-brasiliansk dans är en sammanfattande term för alla danser som uppstått i Brasilien under inflytande av afrikansk kultur. Hit hör förutom samba och dança dos Orixás, bland andra brasilianska gatu/karnevalsdanser som samba-reggae och axé, maracatu från Pernambuco, samt nutida afro-brasiliansk dans. Alla dessa former har gemensamt en stark koppling mellan dans och musik, dansen ackompanjeras […]

Samba
Samba

Samban är den överlägset mest kända brasilianska dansen. Dansen karakteriseras av snabba fötter, rörliga höfter och mjuka axelrörelser. Samban är en lekfull dans där dansarens kreativitet och lyhördhet tränas. Vid föreställning bär sambadansarna glittrande, färgsprakande kostymer och skor med höga klackar, som framhäver det snabba fotarbetet och höfternas sväng.


Besök mig på Facebook och Vimeo
Kalendarie