English Português Svenska

Lyftet

LYFTET

Ett projekt om kroppens kapacitet och genus.

Åtta elever från estetprogrammet på Katedralskolan i Skara lyfter varandra och sig själva i ett projekt om kroppens kapacitet och genus. Koreograferna Matilda Lidberg och Paula de Hollanda tröttnade på att se traditionella könsroller återskapas på scen om och om igen och initierade därför projektet Lyftet. Syftet med projektet är att få unga dansare att genom praktiskt arbete i dansstudion ifrågasätta traditionella könsroller på scenen samt ge dem fler valmöjligheter i sitt eget skapande.

Projektet är initierat och drivs av Paula de Hollanda och Matilda Lidberg med stöd av Västra Götalandsregionen, Leader Västra Skaraborg, Skara kommun, Skövde kommun, Mariestad kommun, Kultur i Väst, Kultur Ungdom, Medborgarskolan samt Dansbyrån.

Offentliga föreställningar: Fredagen den 13 juli 2012 kl 18:00 på Stifts- och landsbiblioteket i Skara och lördagen den 14 juli kl 13:00 på Skövde Kulturhus. Fri entré till båda föreställningarna.

Dansare och medskapare: Anna Jansson, Bella Sjökvist, Cornelis Sillanpää, Daniella Nygren, Emelie Larsson, Emma Sternhag, Julia Häll och Mollie Nylund.


Besök mig på Facebook och Vimeo
Kalendarie