English Português Svenska

Sambakurser

VÅRENS SAMBAKURSER börjar onsdagen den 16 mars 2011. Kursarrangör är Sensus, plats Kulturhuset Oceanen, Göteborg.

Grundkurs
kl 17:30-19:00
1250 kr
Information och anmälan

Fortsättningskurs
kl 19:15 – 20:45
1250 kr
Information och anmälan


Besök mig på Facebook och Vimeo
Kalendarie