English Português Svenska

DCE

DANS, CELLO & ELEKTRONIK

Göteborgs Konsthall firade Internationella kvinnodagens 100-årsjubileum med dans av Paula de Hollanda och musik av My Hellgren på cello och Carolina Falkholt på elektronik.


Besök mig på Facebook och Vimeo
Kalendarie