English Português Svenska

Silvestre-teknik

Silvestre-teknik är en modern dansteknik med element från den afro-brasilianska mytologin som bas. Gudarna i mytologin kallas för Orixás och de har alla sina specifika rytmer, rörelser, gester och symboler. Dessa element kopplas i Silvestre-tekniken samman med naturens fyra element, med kroppens energicentran och med kroppens tre trianglar (som står för rötter, visualisering och projicering).

I ett antal grundläggande övningar arbetar man med kroppens struktur (skelett, muskler och leder) för att utveckla dansarens tekniska färdigheter och rörelsevokabulär på ett sätt som även aktiverar tolkning och uttryck för att skapa mening i rörelserna. Idén är att använda kroppen som ett tränat instrument för att uttrycka sig i dansen.


Besök mig på Facebook och Vimeo
Kalendarie