English Português Svenska

Orixa Dance Movement

Orixás kallas gudarna i den afro-brasilianska religionen Candomblé. På danslektioner, vid scenframträdanden och i andra icke-religiösa sammanhang, använder man sig ofta av Orixas danser, rytmer och gester, utan att följa de religiösa ritualerna och reglerna men med respekt för dess inneboende krafter och religiösa symbolik. Rörelsemönstret i Dança dos Orixás ligger till grund för och återspeglas i all annan afro-brasiliansk dans och används flitigt i folkloreshower i Brasilien.


Besök mig på Facebook och Vimeo
Kalendarie